Šta je “Smart Grid” tehnologija

U cilju zaštite i obezbeđivanja održivog elektroenergetskog sistema sa niskim gubicima i visokim nivoom bezbednosti, kvaliteta i sigurnosti snabdevanja, a posredno i zbog smanjenja emisije CO2, potrebno je integrisati ponašanje i aktivnosti svih učesnika, počev od centralnih i distribuiranih izvora (generatora), preko prenosne mreže i elektrodistributivnog sistema do kupaca, kapaciteta za akumulaciju energije, njihove merne opreme, električnih vozila i ostalih uređaja u domaćinstvima. Ovakav koncept uređenja se naziva „Smart Grid“.

Neophodne za implementaciju „Smart Grid“ koncepta jesu najsavremenije tehnologije iz domena obnovljivih izvora energije, merne i komunikacione opreme, softverskih rešenja za prikupljanje podataka, nadgledanje i upravljanje, odnosno pružanje različitih usluga svim učesnicima u mreži.